miércoles, 27 de enero de 2016

Jaciment arqueològic del Mercat del Born-Barcelona del 1714.


La vida antiga de Barcelona estava marcada per l'existència del mercat del Born. Però a sota d'aquest mercat es van trobar restes de la Barcelona antiga, unes restes molt especials perque daten de l'època romana fins a inicis del segle XVIII, quan va acabar la Guerra de Succesió.

No totes les restes son de la mateixa edat ni s'han conservat de la mateixa manera. Hem de tenir present que els vestigis conservats anteriors al segle XIII no formaven part del nucli urbà de la ciutat, encara que estaven relacionats. En canvi, a partir del segle XIII  les estructures pertanyen a la ciutat a causa del seu creixement.

A l''epoca romana era una zona allunyada de la ciutat de Barcino, i encara conserva enterraments antics. A l'intervenció rqueologica de l'any 1991 es van localitzar 14 enterraments.                           

La zona on es va construir lántic Mercat havia estat una necrópolis musulmana. Tot això ho sabem a partir dels enterraments que segueixen la prescripció islàmica. Malgrat això hi a dubtes per que no s'han fet les proves da carboni14 per saber-ho. Tots aquests enterraments podien ser d'individus que van participar durant l'invassió o d'individus de confessió musulmana que vivien a la ciutat abans del s. XIII.

Aquesta part de la ciutat va començar a ser construida a partir del segle XIII, al voltant de l'església de Santa María de les Arenes. Aquesta zona es converteix en la part més activa de la ciutat. Aquest primer nucli serà l'inici del barri de La Ribera.  .

1701-1714  La Guerra de Successió.

La Guerra de Successió va marcar un punt d'inflexió en l'historia del pais i la ciutat va perdre una part vital del territori. No trobem documents que parlin de canvis importants llavors. Aquest conflicte va marcar el futur del pais i de la ciutat. Els antics regnes de la Corona d'Aragó van recolzar l'Arxiduc Carles de la dinastía dels Hasburg i Castella va recolzar Felip de Borbó .

Un cop perduda la guerra, els vencedors van decidir construir una ciutadella militar amb una doble funció: defensar la ciutat per un dels seus punts mes febles i servir com a element repressor.

Va ser una fortalesa pentagonal amb forma de estrella i cinc baluards a cadascún dels angles, dos dels cuals apuntaven  directament a la ciutat.

Acabada la guerra, Prosper de Verbom, enginer militar encarregat de la construcció, va marcar la linea d'enderroc de les cases fins passat Santa María del Mar(tot el que es trobés a cop de fusell) .
Aquesta zona va retrocedir fins als carrers de Tiradors, Blanquería, Corretger, Sabateret, Flassaders, Plaça del Born i el carrer de Montserrat: 295.705 m2, una de les zones més poblades de la ciutat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario